- ČESKY      - ENGLISH

Legal

Autorem nebo majitelem všech fotografií a zobrazení použitých na webových stránkách je 3Dstyl s. r. o. a bez jeho souhlasu je nelze kopírovat ani publikovat.

Diskrétnost

Vážíme si Vaší důvěry. Zaručujeme Vám naprostou mlčenlivost o všech údajích, které nám poskytnete. Bez Vašeho souhlasu Vaše kresby a soubory nebudou prodány, darovány ani ukázány třetím osobám. Vzory budou přístupné pouze těm pracovníkům, kteří se osobně podílejí na jejich tvorbě a jsou již pracovní smlouvou zavázáni k mlčenlivosti.

Neneseme ale žádnou odpovědnost za kopírování vzorů, které byly Vámi fyzicky prodány, publikovány v katalogu, na výstavě, internetu či formou jiného média.

- - - - -