- ČESKY      - ENGLISH

-

Co je to?

Jedná se o metodu výroby modelů na principu CAD–CAM.

CAD = zkratka pro výraz computer aided design, tj. počítačem podporované navrhování.

CAM = computer aided manufacturing, počítačem podporovaná výroba, myšleno modelu.

3D modelování je postup, který umožňuje pomocí speciálního softwaru tvorbu prostorových předmětů. Software použitý při počítačovém modelování současně tvoří soubor, který dokáže vytvářecímu stroji sdělit, co má vzniknout.

Z původního využití především ve strojírenství a architektuře se dnes tyto metody rozšiřují i do jiných oblastí lidské činnosti, včetně šperkařství.

Počítačové zpracování návrhu není samo o sobě zárukou kvalitního modelu. Největší vliv na něj má druh zařízení, ve kterém je model fyzicky vytvořen.

V současné době je na trhu k dispozici řada strojů, které pracují buď metodou odebírání materiálu (obrábění) nebo stavby modelu.

Obráběcí stroje jsou cenově dostupnější, ale omezením je velikost obráběcího nástroje, která nedovolí vyfrézovat lůžka pro velmi malé kameny. Dalším problémem je neschopnost těchto strojů „jít do čtvrtého rozměru“, tj. odebrat materiál např. z dutiny pod hlavou prstenu bez toho, že by se opracovávaný kus musel uvolnit ze stroje a upnout jinak. Pro modelování např. v autoprůmyslu může však být tato metoda zcela vyhovující.

Dražší stavěcí stroje pracují tak, že po vrstvách přidávají nebo vytvrzují hmotu až do vzniku modelu. Jsou různého typu, liší se ve způsobu, jakým vzniká předmět (např. vytvrzování gelu laserem, spékání práškových materiálů, 3D tisk). Existují velké rozdíly v přesnosti těchto postupů. Metoda, kterou používáme my, zaručuje přesnost v úrovni setin milimetru, která je pro šperky nezbytná. Více informací – navštivte Technické podmínky modelování.