- ČESKY      - ENGLISH

Ztracený vosk – od návrhu ke šperku

Pro Vaši lepší orientaci zde uvádíme postup výroby po jednotlivých krocích.

Naše služby můžete využít jak v celém procesu, tak i v jeho částech (např. jen výroba modelu, formy, neopracovaných – hrubých odlitků)

V případě zájmu nás prosím kontaktujte, rádi Vám poskytneme potřebné informace.

POSTUP:

Zákazník zašle návrh šperku v některé z těchto podob:

  • kresba, skica s popisem (velikosti kamenů, rozměry prstenu apod.)
  • fotografie
  • původní předmět s popisem žádané úpravy
  • počítačový soubor pro modelování (ideálně ve formátu STL)
-

Podle zadání vytvoříme v programu 3DESIGN CAD virtuální šperk a zašleme ho k odsouhlasení.

Pokud zákazník poslal rovnou soubor, provedeme jeho kontrolu.

-

Stavěcí stroj postaví model šperku.

-

Model se připojí na stromeček a odlije se z kovu, zpravidla ze stříbra. Pokud chceme získat neopakovatelný originál, můžeme model odlít přímo ze zlata.

Prototyp se opracuje a připraví pro tzv. zaformování. Forma se zavulkanizuje a po vychladnutí se rozřeže.

Do formy se odstřikují tzv. vosky, duplikáty původního kusu.

-

Vosky jsou pružné, proto do nich lze v případě, kdy to vyžaduje design šperku, vsazovat kameny.

- -

Z vosků se sestaví stromeček, který se vloží do speciálního válce - kyvety, zalije speciální sádrou a vypálí v peci. Během vypalování vosk vyteče a kameny na jejich místě přidrží ztuhlá sádra. V sádře je otištěn negativ stromečku.

- -

Horká forma se vyjme z pece a vloží do spodní komory odlévacího stroje. Mezitím se v horní komoře roztaví kov a po tzv. odpichu steče do kyvety - odlije se. Kov vyplní místo, kde byl původně voskový stromeček.

-

Po vychladnutí se sádra odstraní, stromeček se očistí a odskřípou se z něj odlitky.

- -

Odlitky se dále opracovávají, brousí a leští. Výsledkem je hotový šperk.